Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Simacai

Si Ma Cai, Si Ma Cai, Lào Cai
983757533
lci-simacai-thcsxasimacai@edu.viettel.vn