Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai
035.884.1088; 0962.121.609
thcssimacai-smc@laocai.edu.vn